O nás

SchOK je mládežnická chrámová schola ze Šitbořic.

V současné době máme okolo 25 stálých členů a několik dalších, kteří posílí naše řady, když jim to práce nebo škola dovolí.

Nástrojový doprovod tvoří klávesy, akustické kytary, elektrická a basová kytara, cajon, džembe a další.

Pravidelně doprovázíme mše svaté v naší farnosti (každý pátek kromě prvního pátku v měsíci), hrajeme při svatbách, křtech a dalších příležitostech. Také pořádáme různorodé akce od adorací po malý festival schol - Minifest každoročně pořádaný v září.

Historie sboru

1997 - v tomto roce se několik z nás - tehdy ještě dětí - připojilo ke sboru mládeže, který v naší farnosti působil pode vedením Evy Čermákové.

1998 - o rok později už nás bylo tolik, že vznikl samostatný dětský chrámový sbor.

2004 - vedení sboru převzala Pavla Kašparová a Maruška Hanáková. Poprvé jsme vystoupili i mimo mši svatou s pásmem "Život před narozením".

2008 - vedení sboru přešlo zcela do rukou Marušky Hanákové.

Od té doby fungujeme jako stabilní parta zpěváků, hudebníků a především kamarádů.